NVV 12, NUCH Boxerdalen's Golden Giant

NVV 12, NUCH BOXERDALEN'S GOLDEN GIANT - 23229/04 N UCH WVW-10 Dahlina's Jolly-Roger 02318/01 x N UCH Bogerudmyra's Elin 01742/99)

HD-A

SAS-0

Spondylose-1

AD-0

Bestått Funsksjonsanalyse

Godeste Nero, sin fars sønn og like snill🙂! Han bodde sine første 6 år sammen med pappa Cæsar, men flyttet så til sin vidunderlig nye fosterfarmilie på Jeløya. Jeg er glad i alle hundene mine, men Nero satte sine spor...❤! En utrolig flott hannhund, både inni og utenpå. Han var utrolig kjærlig, men viste ved sin funksjonsanalyse at Mamma kunne gå trygt på mørke veier...noe som hans sønn NUCH Santiago også fikk på sin funksjonsanalyse.

Jeg er veldig glad for at han  nedarvet sitt fantastiske gemytt fra pappa Cæsar, og førte det videre. Nero's datter Hotbox Lexi to Kronion er nå neste skudd på stammen som skal føre denne arven videre, hun nedkommer i mars.  

*********************************************************************************************************************************

Darling Nero, NVV-12 NUCH Boxerdalen's Golden Giant made huge tracks in the hearts of people that were lucky enough to be part of his life. 

For pictures of this wonderful dog, follow this link : http://www.hurumboxerne.dk/2904642